RODO

GPA SHIPPING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: KRS 543376 , zwana dalej Spółką,
Wypełniając obowiązek informacyjny przewidziany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również „rozporządzeniem 2016/679” albo „RODO”,
Informuje o sposobie przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Szczegółowe zasady są opisane w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych, której podstawowa część jest ujawniona na stronie internetowej Spółki : RODO

 1.  Administratorem Pani/Pana danych jest GPA SHIPPING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: KRS 0000543376 , posiadająca NIP: 955-23-65-603; REGON: 360766588, z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-676), przy ul. G.Merkatora nr 11 (administrator).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (zlecenia, zamówienia), oraz że Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie wykonuje profilowania. Prawo przetwarzania Pani/Pana danych przysługuje Spółce na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w  Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom usług i produktów wspierających działalność administratora,
  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych:  Tel.: +48 91 4624 355 mail: info@gpashipping.com