Nasi partnerzy

Since 1959, Fednav International Ltd. has operated Fednav Atlantic Lakes Line or FALLine, a continuous scheduled service from Europe to the Great Lakes and St. Lawrence Seaway System that offers flexible scheduling to meet its customers’ needs. Carrying a mix of steel products, project, and breakbulk cargoes, the line offers sailings from Antwerp, Brake/Bremen, and Szczecin. Regular ports of discharge include Sorel, Hamilton, Cleveland, Detroit,  Milwaukee, Chicago, Burns Harbor, Thunder Bay and Duluth. Other ports of load and discharge are considered subject to sufficient inducement.

Od roku 1959 Fednav International Ltd. działając nieprzerwanie jako Fednav Atlantic Lakes Line / FALLine – w serwisie liniowym z Europy w kierunku Wielkich Jezior i rzeki Św. Wawrzyńca przewozi różnorodne towary:  wyroby stalowe, konstrukcje czy ładunki drobnicowo-masowe. Linia oferuje regularny serwis z Antwerpii, Brake / Bremen i Szczecina do takich portów wyładunkowych jak:  Sorel, Hamilton, Cleveland, Detroit,  Milwaukee, Chicago, Burns Harbor, Thunder Bay i Duluth. Inne porty za- i wyładunkowe mogą być kalkulowane w zależności  od rodzaju i ilości ładunku.

Logo_TRA_LTD_small

 

 

 

Logo_CST_LTD_small

 

 

 

Transintra GmbH, jako firma spedycyjna, działa na międzynarodowym rynku już od 1977, dla uzupełnienia potrzeb frachtowych i statkowo – agencyjnych w roku 1989 powołano do życia CST Comet. W Polsce oddziały tych firm powstały w roku 1994 a od roku 2015, w wyniku przekształceń strukturalnych, nasza firma stała się bezpośrednim agentem grupy Transintra / CST Comet obsługując kontrakty poprzez polskie i nie tylko porty morskie i śródlądowe.

Since 1977 Transintra acts as a forwading company on international market, to supplement  with chartering and  vessel’s agency  CST Comet was found in 1989 as a sister company. In Poland both offices were opened in 1994 and as from 2015 year, after structural changes, our company has been nominated as Transintra  and CST Comet exclusive agent for their contract coordination via polish and not only sea and inland ports.